10 ปี ของกลุ่ม Unite Thailand กับงานเพาะต้นกล้าเยาวชนให้กลับมาเป็นผู้นำชุมชน ผ่านโครงการค่ายศิลปะ

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณกวินตรา เทียมไสย์ ผู้จัดการโครงการ ขอ…

Read More