อาทิตย์. พ.ค. 19th, 2024

     ทำงานที่ต่างประเทศ หรือ อาศัยอยู่ต่างประเทศ อยากกู้ซื้อบ้านในไทย ต่อไปนี้จะไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไป ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดโอกาสให้คนไทยในต่างประเทศ ได้มีที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเป็นของตนเอง

   

สินเชื่อ ธอส. เพื่อคนไทยในต่างประเทศ เป็นโครงการพิเศษของ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)  ด้วยความร่วมมือระหว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ บริษัท Sun Gateway จำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง ดำเนินการในฐานะตัวแทนของธนาคารฯ ในการรับยื่นเรื่องขอสินเชื่อของผู้ที่อาศัยในต่างประเทศเป็นบริษัทที่ปรึกษา และให้บริการด้านสินเชื่อ และอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยแบบครบวงจร One Stop Service แก่ผู้ที่อาศัยในต่างประเทศ ทั้งคนไทยในต่างประเทศและชาวต่างชาติ ที่ต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ หรือต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย โดยทางบริษัทฯ สามารถช่วยเหลือด้วยบริการ อาทิ

บริการให้คำปรึกษาด้านการดำเนินการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยทุกประเภท

บริการด้านที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ

บริการด้านกฎหมายและนิติกรรม

บริการธุรกรรมทางการเงิน

ด้วยสินเชื่อเกณฑ์พิเศษ สามารถขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยได้สะดวกมากยิ่งขึ้น อาทิ เช่น ไม่ต้องมีผู้กู้ร่วมในไทย ไม่ต้องมีหลักฐานรายได้ในไทย ให้วงเงินที่สูง และทุกขั้นตอนสามารถดำเนินการได้ขณะที่อยู่ในต่างประเทศ ไม่ต้องเดินทางกลับมาทำเรื่องเองในไทย (รองรับหลากหลายอาชีพ เเละช่วยเหลือกรณีเอกสารไม่ครบไม่สมบูรณ์)