พฤหัส. พ.ค. 23rd, 2024

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์ (DITP) เตรียมจัดงานเสวนาออนไลน์เปิดตัวงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริง (TILOG Virtual Exhibition : TILOG VE 2021) ครบวงจรครั้งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน บนแพลตฟอร์ม tilog-ve.com เชื่อมโยงผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยเข้ากับตลาดโลก ภายใต้แนวคิด “Connecting your business with digital logistics : ASEAN’s first logistics virtual exhibition” ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564

              โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านโลจิสติกส์อย่าง ดร. ปิยะนุช สัมฤทธิ์ นายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย และรองนายกสมาคมธุรกิจคลังสินค้าไซโลและห้องเย็น และนายวิฑูรย์ สันติบุญญรัตน์ นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  ที่จะมาร่วมแบ่งปันมุมมองภาพรวมและสถานการณ์ธุรกิจโลจิสติกส์ รวมถึงโอกาสของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยในงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริง TILOG VE 2021 ที่ช่วยขยายเครือข่ายให้กับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยเปิดประตูสู่ตลาดโลก เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางการค้าในปัจจุบันที่เข้าสู่ยุคดิจิทัลมากขึ้น

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังเสวนาในครั้งนี้ได้ตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.00 น. ผ่านทาง Facebook สำนักข่าวไทย และ DITP.Logistics