พุธ. มิ.ย. 19th, 2024

กรมทรัพย์สินทางปัญญา คัดเลือก 20 ผลิตภัณฑ์ ผ่านเข้ารอบสุดท้ายคว้าเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาทพร้อมเข้าโครงการจับคู่เจรจาธุรกิจ Business Matchingขยายโอกาสทางการค้า พบปะเจรจากับผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ส่งออก
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า “กรมฯได้จัดโครงการพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพด้วยทรัพย์สินทางปัญญา กิจกรรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” เน้นส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย (Micro) และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม (Small) นำเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยมาต่อยอดผลิตภัณฑ์และได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศ โดยเมื่อช่วงเดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้เปิดรับสมัครโดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเสนอชื่อผลิตภัณฑ์เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และล่าสุดคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเข้ารอบFinal ทั้งหมด 20 ผลิตภัณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สำหรับการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้าร่วม “โครงการพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพด้วยทรัพย์สินทางปัญญา กิจกรรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” ในครั้งนี้ได้พิจารณาผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจรายย่อยโดยเฉพาะในกลุ่ม BCG Economy (เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว) ที่มีความโดดเด่น น่าสนใจ และมีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา โดยทางกรมฯ ได้มีทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ให้คำปรึกษาพร้อมทั้งจัดทำแผนการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบพร้อมจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) และการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา ทั้ง 20 ผลิตภัณฑ์ที่เข้ารอบสุดท้าย พร้อมกันนี้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเข้ารอบยังได้รับสิทธิประโยชน์เข้าร่วมโครงการจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) กับผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ส่งออก ซึ่งเป็นช่องทางที่ให้สร้างสรรค์ นักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น และเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อขยายโอกาสทางการค้า นอกจากนี้จะรับเงินทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์และรางวัลอื่น ๆ รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทอีกด้วย
กรมทรัพย์สินทางปัญญามุ่งหวังว่า “โครงการพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพด้วยทรัพย์สินทางปัญญา กิจกรรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” ดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจ รายย่อยของไทยโดยนำทรัพย์สินทางปัญญามาพัฒนาให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง และเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการสามารถนำมาใช้ประโยชน์จากระบบทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อต่อยอดธุรกิจได้อย่างยั่งยืน