พุธ. มิ.ย. 19th, 2024

???? เชิญผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ 2 “งานเขียนโปรแกรมติดตามกระบวนการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ร่วมกับ PLC” ระดับ 1

ฟรี‼️ไม่เสียค่าใช้จ่าย ????????‍♀️
หลักสูตรออนไลน์ ???? 7 วัน

????ระหว่างวันที่ ????
19-20 สิงหาคม 2564
26-28 สิงหาคม 2564
10-11 กันยายน 2564

เนื้อหา ????????????????
???? ระบบการสื่อสารเพื่อต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานร่วมกับ PLC
???? กำหนดช่องทางสื่อสารเพื่อติดต่อกับ PLC เช่น พอร์ตอนุกรม RS232, พอร์ตอินเตอร์เน็ต
???? การกำหนดตัวแปรเพื่อใช้งาน เช่น Input, Output, Timer, Counter, Datamemory ของ PLC
???? การใช้คำสั่งการแสดงภาพเคลื่อนไหว การใช้คำสั่งพัดลมเคลื่อนไหว
???? การใช้โปรแกรมจำลองชุดทดสอบ PLC ด้วยคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

???? รับสมัครบุคลากร SMEs ภาคการผลิต จำนวน 30 กิจการ ( กิจการละ 1 ท่าน ????????‍????)
⏰ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้-16 ส.ค. 2564

????????‍♀️☎️ ติดต่อสอบถาม เพิ่มเติมได้
????โทร. 02-430-6871 กด 4 และ 065-985-7319 (อำนาจ/สุภาภร)

???? สมัครได้ที่!! ????????
https://bit.ly/3yZv5st